NOT  RR w ELBLĄGU, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108, tel. 55 234 44 36, 55 234 84 48, 691 374 121

                                                          KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 STOWARZYSZENIE TECHNICZNE
     ODLEWNIKÓW POLSKICH
         ZARZĄD ODDZIAŁU
               ul. DOLNA 5
            82-300 ELBLĄG


STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ w Elblągu zrzesza pracowników odlewni staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych oraz firm współpracujących z odlewniami z terenu obejmującego swoim działaniem obecne Województwo Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie od Lęborka do Olsztyna.
        
Początki działalności STOP w regionie rozpoczęło się założeniem
3 maja 1951 r. koła przy odlewni Zakładów Mechanicznych „ ZAMECH „
w Elblągu , na bazie którego 24 lipca 1951 r. zostaje powołany Oddział w Elblągu .
W swej ponad 60 – letniej historii Oddział zrzeszał odlewników Wybrzeża
z 11 kół zakładowych . Największym i najaktywniejszym kołem zakładowym
jest koło przy odlewni ALSTOM w Elblągu .
        
Działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na poznawaniu no-
wości w technice odlewniczej , realizacji zadań statutowych oraz integracji środowiska odlewników . Aktywna działalność Oddziału w Elblągu owocowała
organizacją Ogólnopolskich Konferencji Technicznych , Walnych Zjazdów
Delegatów STOP  X w 1961 r. i XX w 1997 r. Członkowie elbląskiego Oddziału
byli aktywnymi uczestnikami i laureatami wielu konkursów technicznych orga-
nizowanych przez ZG STOP w Krakowie , Ministerstwo Górnictwa Energetyki ,
Kongresu Techników Polskich , Światowego Kongresu Odlewniczego w Pradze
w 1986 r. ,w Moskwie w 1988 r. , Dusseldorfie w 1989 r. i Krakowie 1991 r.
Członkowie STOP Oddziału w Elblągu pełnili wiele odpowiedzialnych funkcji
kierowniczych w Zakładach Mechanicznych „ ZAMECH „ , ABB ZAMECH LTD , ALSTOM  i Rafineria Gdańska „ LOTOS „
W działalności stowarzyszeniowej obok tematyki technicznej poczesne miejsce
zajmuje integracja odlewników ze środowiskiem technicznym zrzeszonym w
Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Elblągu .
    
W historii Oddziału STOP w Elblągu można wymienić wielu aktywnych i wyróżniających się w pracy stowarzyszeniowej członków STOP . Do grona tego należą kol. Kol. Stanisław Bąk , Zdzisław Adamczyk , Józef A. Zapalski –Honorowy Prezes Oddziału ,

Stanisław Karciarz ,

Romuald Czerniak, Marek Bogdanow , Henryk Maculewicz , Paweł Olechnowicz , Janusz Szczęsny Artur Bakalarski , Zbigniew Ostaniewicz , Zbigniew Grudziński.

ZARZĄD ODDZIAŁU
STOWARZYSZENIA TECHNICZNEGO ODLEWNIKÓW POSKICH
w Elblągu:

kol. Artur Bakalarski                    Prezes
kol. Marek Pater                          V-ce prezes
kol. Izabela Bakalarska               Sekretarz
kol. Jarosław Kościewicz            Skarbnik
kol. Zbigniew Ostaniewicz          Członek
kol. Andrzej Wolański                 Członek
kol. Tadeusz Zdończyk               Członek


Przedstawicielami STOP w RR FSN-T NOT są kol . kol . J.A . Zapalski i
R . Czerniak  -  Sekretarz RR FSN-T NOT w Elblągu .

KONTAKT

N O T   FSN - T   RADA REGIONALNA

w ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108

tel: 55 234 44 36, 55 234 84 48,

tel. kom: 691 374 121

KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425