NOT  RR w ELBLĄGU, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108, tel. 55 234 44 36, 55 234 84 48, 691 374 121

                                                          KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kierunki działalności RR FSNT  NOT w Elblągu 

Rada Regionalna  w Elblągu składa się  delegatów stowarzyszeń działających

na terenie regionu elbląskiego    wybieranych na walnych  zgromadzeniach co cztery lata.

 Z członków  Rady Regionalnej wybierany  jest Zarząd, który jest organem wykonawczym Rady.


Działalność Rady Regionalnej w Elblągu skupiona jest na;

1.     Współpracy, integracji i wzajemne wspomaganiu zrzeszonych stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań  i rozwijaniu zainteresowań

2.     Oddziaływaniu na  rozwój techniki, nauki , edukacji i gospodarki w Elblągu przez prezentowanie wspólnych poglądów stowarzyszeń członkowskich,

3.     Prowadzenie działalności usług technicznych w zakresie posiadanych specjalizacji swoich rzeczoznawców.

4.      Kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju .

5.     Prowadzenie domu technika

Realizacja działalności prowadzone jest poprzez komisje utworzone przez Zarząd Rady:

1.     Komisja ds. Samorządów, Przewodniczącym jest   Janusz Ufnalewski

V-ce Prezes Zarządu Rady Regionalnej

Celem działalności jest współpraca z przedstawicielami samorządów, analiza programów rozwoju gospodarczego, techniki i nauki regionu elbląskiego, promocje techniki i ludzi ja tworzących.

Organizacja spotkań z przedstawicielami władz  samorządów

2.     Komisja ds. Stowarzyszeń, Przewodniczący jest Piotr Ziółkowski członek Zarządu Rady Regionalnej, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Elblągu.

Celem działalności jest  inicjowanie współpracy stowarzyszeń zrzeszonych w Radzie Regionalnej, wzajemne wspomaganie działalności oraz wymiana doświadczeń.

Organizacja seminariów, konferencji, spotkań integracyjnych  dla członków zrzeszonych w stowarzyszeniach w Elblągu .

3.     Komisja ds. Kształtowania i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca jest Anna Ciszewska, Prezes Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji w Elblągu.

Celem działalności  jest współpraca z instytucjami, organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska. Prezentowanie poglądów w zakresie projektów kształtujących środowisko  w Elblągu,  na Zalewie Wiślanym i Mierzei Wiślanej.

4.     Komisja ds. Odznaczeń i Historii, Przewodniczącym jest Roman Czerniak Sekretarz Rady Regionalnej.

Celem działalności jest opracowanie bazy członków zrzeszonych w poszczególnych stowarzyszeniach, którzy zostali odznaczeni. Opracowanie sposobu gromadzenia materiałów o działalności FSNT  NOT w Elblągu oraz opracowanie monografii  działalności W regionie elbląskim w latach 1948 –2008.

 

Działalnością usług technicznych i prowadzeniem budynku technika zajmuje się Dyrektor Biura  Rady Regionalnej FSNT Not w Elblągu

KONTAKT

N O T   FSN - T   RADA REGIONALNA

w ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108

tel: 55 234 44 36, 55 234 84 48,

tel. kom: 691 374 121

KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425