NOT  RR w ELBLĄGU, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108, tel. 55 234 44 36, 55 234 84 48, 691 374 121

                                                          KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
Logo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

  Rys historyczny
Oddział SITWM w Elblągu rozpoczął swą działalność 20.03.1976 r. Jego utworzenie było wynikiem wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 r., w którym wyodrębniono woj. elbląskie.
Zlikwidowanie woj. elbląskiego w 1999 r., podział Żuław między dwa województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, oraz związane z tym zmiany organizacyjne w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu doprowadziły w dniu 30.09.1999 r. do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Oddziału uchwały o rozwiązaniu Oddziału SITWM w Elblągu. 01.10.1999 r. powołano Koło Zakładowe SITWM w Elblągu przynależące organizacyjnie do Oddziału SITWM w Olsztynie. Koło istnieje do chwili obecnej i liczy 27 członków.

 
Skład Zarządu Koła

Kadencja 2005-2008
Przewodniczący Anna Ciszewska
Z-ca przewodniczącego Janusz Więckowski
Sekretarz i skarbnik Małgorzata Stabrowska
Członek Tadeusz Sobiecki
Członek Bogdan Szymanowski
Członek Julian Moszczyński
Członek Marian Firlej
Nowy skład Zarządu Koła zostanie powołany w marcu 2009 r.

 
Kierunki działalności Koła

Kierunki działalności Koła wynikają ze statutu organizacji oraz uchwał podejmowanych na Walnych Zjazdach Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Koło koncentruje się na podejmowaniu działań na rzecz integracji środowiska technicznego SITWM m.in. poprzez organizowanie spotkań techniczno-towarzyskich, wycieczek o charakterze zawodowym i rekreacyjno-poznawczym.

 
Kontakt

Koło Zakładowe SITWM
przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
ul. Junaków 3
82-300 Elbląg
Tel (055) 232-57-25
Fax. (055) 232-71-18
 
1. Zasięg terytorialny, cele statutowe:
 
Oddział SITWM w Elblągu rozpoczął swą działalność 20.03.1976 r. Jego utworzenie było wynikiem wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 r., w którym wyodrębniono woj. elbląskie.
Zlikwidowanie woj. elbląskiego w 1999 r., podział Żuław między dwa województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, oraz związane z tym zmiany organizacyjne w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu doprowadziły w dniu 30.09.1999 r. do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Oddziału uchwały o rozwiązaniu Oddziału SITWM w Elblągu.
01.10.1999 r. powołano Koło Zakładowe SITWM w Elblągu. Koło przynależy organizacyjnie do Oddziału SITWM w Olsztynie. Zrzesza osoby będące pracownikami branży wodno-melioracyjnej oraz byłych pracowników tej branży z rejonu elbląskiego.
 
Koło realizuje cele statutowe SITWM tj.:
  1.  Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków Stowarzyszenia w realizacji ich zadań zawodowych, zainteresowań.
  2.  Ochrona godności, uprawnień i osiągnięć członków.
  3.  Propagowanie osiągnięć gospodarki wodnej poprzez organizowanie wyjazdów technicznych i szkoleń zawodowych.
  4.  Współpraca z całym środowiskiem inżynierów i techników wodnych i melioracyjnych.
2. Zorganizowane kursy, konferencje, wystawy, publikacje, itp.:
Powyższe ujęto w historii Oddziału i Koła SITWM Elbląg
 
3. Stan liczebny członków

 
 
Rok
 
Liczba członków
 
1976 (powstanie Oddziału SITWM w Elblągu)
 
146
 
1977
 
197
 
1978
 
176
 
1979
 
161
 
1980
 
205
 
1982
 
175
 
1983
 
143
 
1992
 
77
 
1994
 
33
 
1996
 
31
 
1997
 
33
 
1998
 
42
 
1999 (utworzenie Koła Zakładowego SITWM Elbląg)
 
28
 
2000
 
28
 
2001
 
25
 
2002
 
24
 
2003
 
22
 
2004
 
22
 
2005
 
26
 
2006
 
27
 
2007
 
27
 
2008
 
27
 
2009
 
30

KONTAKT

N O T   FSN - T   RADA REGIONALNA

w ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108

tel: 55 234 44 36, 55 234 84 48,

tel. kom: 691 374 121

KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425