NOT  RR w ELBLĄGU, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108, tel. 55 234 44 36, 55 234 84 48, 691 374 121

                                                          KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Tematy egzaminów D/E

Zakres przepisów i zasad w zakresie eksploatacji

Wyszczególnienie zakresu: 

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci 

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych  

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy    

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Zakres przepisów i zasad w zakresie dozoru

Wyszczególnienie zakresu:

1. Przepisy dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Druki wniosków E/D

WNIOSEK NA STANOWISKO EKSPLOATACJI - GR 1

WNIOSEK NA STANOWISKO DOZORU - GR 1

 

 

 

KONTAKT

N O T   FSN - T   RADA REGIONALNA

w ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108

tel: 55 234 44 36, 55 234 84 48,

tel. kom: 691 374 121

KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425