NOT  RR w ELBLĄGU, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108, tel. 55 234 44 36, 55 234 84 48, 691 374 121

                                                          KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Usługi techniczne RRNOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Rada Regionalna w Elblągu oferuje następujące usługi:    

 • Ekspertyzy i opinie techniczne z różnych dziedzin  techniki .   
 • Wykonanie projektów technicznych  w budownictwie ( architektura , konstrukcja , energetyka, wod-kan, sieci gazowe itp).   
 • Opracowanie kosztorysów i kalkulacji.   
 • Nadzory inwestorskie i autorskie różnych branż.   
 • Projekty  budowlano-wykonawcze na zasilanie  elektroenergetyczne  budynków  i obiektów  oraz  projekty instalacji elektrycznych,odgromowych,telekomunikacyjnych,komputerowych i alarmowych wewnątrz budynków.   
 • Wykonywanie pomiarów ochronnych instalacji  i urządzeń elektrycznych.   
 • Przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej  w zakresie ustalenia stanu  sprawności połączeń , zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz uziemień instalacji i aparatów.   
 • Opinie  o innowacyjności maszyn , urządzeń i lini produkcyjnych i procesów technologicznych .   
 • Audyty energetyczne budynków i obiektów  ( pod otrzymanie premii termomodernizacyjnej)   
 • Wykonywanie świadectw energetycznych  budynków.   
 • Przeglądy  stanu technicznego  budynków , instalacji ,  maszyn i urządzeń.   
 • Wycena  budynków , gruntów  , maszyn , urządzeń , pojazdów  samochodowych oraz  sprzętu elektronicznego.  
 • Wycena działek  budowlanych , szkód rolniczych  powstałych  przy inwestycjach ( drogi , koleje , sieci energetyczne , sieci telekomunikacyjne, sieci wod-kan, itp.)   
 • Wykonywanie studium ochrony środowiska i powietrza  atmosferycznego.    Tłumaczenia  pisemne  tekstów technicznych i ogólnych  z języków  obcych.   
 • Wynajem sali konferencyjnej  na  konferencje, sympozja, zebrania .

Rada Regionalna  FSNT NOT w Elblągu  dysponuje  wysoko wykwalifikowana kadrą  specjalistów   reprezentujących  większość  dziedzin techniki  oraz  grupę tłumaczy  tekstów technicznych i ogólnych.

Za zrealizowane  usługi stosujemy niskie ceny, które  są każdorazowo uzgadniane  ze zleceniodawcą przed przystąpieniem  do realizacji zlecenia.Zlecenia  realizujemy w krótkich terminach.

KONTAKT

N O T   FSN - T   RADA REGIONALNA

w ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108

tel: 55 234 44 36, 55 234 84 48,

tel. kom: 691 374 121

KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425