NOT  RR w ELBLĄGU, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108, tel. 55 234 44 36, 55 234 84 48, 691 374 121

                                                          KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu tworzą przedstawiciele siedmiu stowarzyszeń:
 
 
 
 
 
 
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich  (SEP )
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP )
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB ) 
 • Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich  (STOP ) 
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZI iTS )
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji ( SIiTWM)
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich ( SGP)

 

Rada Regionalna FSNT NOT w Elblągu:
 • Integruje stowarzyszenia,
 • Prezentuje poglądy na temat rozwoju edukacji, nauki, techniki,
 • Kształtuje etykę korzystania z zasobów środowiska naturalnego,
 • Świadczy usługi techniczne.

KONTAKT

N O T   FSN - T   RADA REGIONALNA

w ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108

tel: 55 234 44 36, 55 234 84 48,

tel. kom: 691 374 121

KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425