Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu tworzą przedstawiciele siedmiu stowarzyszeń:
 
 
 
 
 
 
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich  (SEP )
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP )
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB ) 
 • Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich  (STOP ) 
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZI iTS )
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji ( SIiTWM)
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich ( SGP)

 

Rada Regionalna FSNT NOT w Elblągu:
 • Integruje stowarzyszenia,
 • Prezentuje poglądy na temat rozwoju edukacji, nauki, techniki,
 • Kształtuje etykę korzystania z zasobów środowiska naturalnego,
 • Świadczy usługi techniczne.