NOT  RR w ELBLĄGU, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108, tel. 55 234 44 36, 55 234 84 48, 691 374 121

                                                          KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spis treści

 
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH (SIMP)

 1. INFORMACJE OGÓLNE
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolna demokratyczna, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 11 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualna treść uchwaloną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 28 czerwca 2003 roku, można znaleźć na stronach www.simp.pl.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006 roku.

SIMP zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000152811, numer Regon 000671540.

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny, któremu w kadencji 2006-2010 przewodniczy Prezes SIMP – Andrzej Ciszewski. Pełny wykaz członków pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia można znaleźć na stronach www.simp.pl.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 29 sekcji towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.
Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:
 • Zamek SIMP w Rydzynie im. Prof. Henryka Mierzejewskiego,
 • Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,
 • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,
 • Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,
 • Biuro Wymiany Doświadczeń Naukowo-Technicznych SIMPOL w Poznaniu,
 • Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.
SIMP jest wydawcą 14 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik” założony w 1909 roku.
 
Celem SIMP jest:
 • Krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
 • Tworzenie form wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych swoich członków,
 • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • Troska o zabytki techniki i kultury materialnej,
 • Propagowanie idei humanizacji techniki,
 • Troska o młodzież, seniorów i niepełnosprawnych

KONTAKT

N O T   FSN - T   RADA REGIONALNA

w ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108

tel: 55 234 44 36, 55 234 84 48,

tel. kom: 691 374 121

KONTO: BZ WBK 40 1090 2617 0000 0006 5202 4425