Terminy i koszty egzaminów

Informacjie na temat szkoleń i egzaminów pod nr tel.  (55) 234 - 84 - 48    kom. 691-374-121

TERMINY  EGZAMINÓW  :  

Egzaminy w 2020 r.  w kazdy wtorek miesiąca,  godz.14.30 lub do uzgodnienia dla grup

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia SEP

- E i D Gr. 1 - 260 zł./ za wniosek

- E i D Gr. 2 - 260 zł./za wniosek

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 roku tj. 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w dniu złożenia wniosku.

Rozporządzenie RM